نصب سورس گاردین در centos 7 و دایرکت ادمین

mkdir /usr/src/loader
cd /usr/src/loader

wget http://www.sourceguardian.com/loaders/download/loaders.linux-x86_64.tar.gz

tar xzf loaders.linux-x86_64.tar.gz

جهت نصب باید نسخه مورد نظر را به مسیر extention کپی کنید

cp ixed.7.0.lin /usr/local/php70/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012

پیدا کردن مسیر extention

اگر دایرکت ادمین روی یک نسخه از php باشد آدرس ها extention ها به صورت زیر است.

/usr/local/lib/php/extensions/

اگر روی چند نسخه باشد

/usr/local/php70/lib/php/extensions/

با زدن ls میتوان پوشه هایی با نام هایی شبیه به no-debug-non-zts-20170718 ببینید

لازم است که در php.ini مطابق هر نسخه extention نصب شده اضافه گردد

در آخر باید http را ریست کنید

sudo systemctl restart httpd.service