خطای ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

اگر سایت شما دارای ssl باشد و از سرویس cloudflare استفاده کنید ممکن است خطای ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH را در هنگام باز کردن سایت مشاهده کنید برای حل این مشکل باید ssl درون cloudflare را روی full قرارداده و در تب edge certificate مقدار  Universal SSL را فعال نمایید.

install gitlab in centos 7

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo systemctl reload firewalld


sudo yum install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix

curl -s https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash


sudo EXTERNAL_URL="https://vc.webine.ir" yum install -y gitlab-ce


-----------------

yum install epel-release -y
yum install certbot -y
gitlab-ctl reconfigure
در این مرحله باید ssl lets'encrypt دانلود شود 

nano /etc/gitlab/gitlab.rb

خط زیر را از کامنت خارج کن (به شرطی که در مسیر /etc/gitlab/ssl همنام دامنه شما *.crt , *.key ایجاد شده باشد. با دستور find / -name *.crt میتوان مسیر ssl های همنام دامنه را پیدا کنید معمولا در /etc/gitlab/ssl قرار میگیرد
 

nginx['ssl_certificate'] 


*********


در صورتی که تصمیم دارید gitlab را به cloudflare متصل کنید باید به جای استفاده از آدرس از ip استفاده شود

و برای تغییر آدرس git های قبلی در لوکال از دستور زیر استفاده شود

git remote set-url origin git@IP_ADDRESS:development/pro.git

نصب سورس گاردین در centos 7 و دایرکت ادمین

mkdir /usr/src/loader
cd /usr/src/loader

wget http://www.sourceguardian.com/loaders/download/loaders.linux-x86_64.tar.gz

tar xzf loaders.linux-x86_64.tar.gz

جهت نصب باید نسخه مورد نظر را به مسیر extention کپی کنید

cp ixed.7.0.lin /usr/local/php70/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012

پیدا کردن مسیر extention

اگر دایرکت ادمین روی یک نسخه از php باشد آدرس ها extention ها به صورت زیر است.

/usr/local/lib/php/extensions/

اگر روی چند نسخه باشد

/usr/local/php70/lib/php/extensions/

با زدن ls میتوان پوشه هایی با نام هایی شبیه به no-debug-non-zts-20170718 ببینید

لازم است که در php.ini مطابق هر نسخه extention نصب شده اضافه گردد

در آخر باید http را ریست کنید

sudo systemctl restart httpd.service

جهت انیمیشن شدن در حالت hover css

a{
   -o-transition:color .2s ease-out, background 2s ease-in;
   -ms-transition:color .2s ease-out, background 2s ease-in;
   -moz-transition:color .2s ease-out, background 2s ease-in;
   -webkit-transition:color .2s ease-out, background 2s ease-in;
   transition:color .2s ease-out, background 2s ease-in;
}

کد فوق باید در a باشد

تغییر اندازه ستون های bootsrap 4 با flex

گاهی اوقات لازم است که اندازه استاندارد col-lg-3 را کمی کاهش دهیم اما ستون کناری که col-lg-9 است مقداری فضای خالی در سمت راست اضافه میشود

bootstrap 4 از سیستم flex-box استفاده میکند و ما بدون نیاز به دست کاری متغییر ها و استاندارهای آن از ۲ کلاس کمی استفاده کنیم مثلا

<style media="screen">

.col-side-right{
 flex: 0 0 20% !important;
 max-width: 20%;
}

.col-side-left{
 flex: 0 0 80%;
 max-width: 80%;
}

</style>

<div class="row">
 <div class="col-lg-3 col-side-right">
  
 </div>
 <div class="col-lg-9 col-side-left">
  
 </div>
</div>


دو کلاس col-side-left و col-side-right با تغییر درصد های پیش فرض col-lg-3 از ۲۵٪ به ۲۰٪ باعث کوچکتر شدن عرض col-lg-3 میشود